اتومبیل فراری دروازه بان جنوا در حادثه رانندگی به شدت آسیب دید

فدریکو مارکتی دروازه بان تیم جنوا ،که قبل از رفتن به تمرین اتومبیل گران قیمت خود را به کارواش برده بود.پس از تحویل دادن اتومبیل به یکی از کارمندان کارواش ،او با خیال راحت به زمین تمرین تیمش رفت.کارمند کارواش که نحوه کار با ماشین فراری مارکتی را نمی دانست،کنترل فراری از دست او خارج شده و با سرعت بالا به اتومبیل های دیگر و موانع حاشیه خیابان برخورد می کند.به اتومبیل 300 هزار یورویی خسارت زیادی وارد می شود ولی به کسی آسیب نرسیده است.

SPRINT SPORT

Social Links