راز شماره پیراهن اوزیل در فنرباغچه مشخص شد

مسوت اوزیل در آخر از جمع توپچی ها جدا شد و به تیم فنر باغچه ترکیه پیوست.همانند دوران بازی او در آرسنال و سایر تیم هایی که در آنجا بازی کرده است شماره 10 در اختیار او قرار خواهد گرفت ولی به دلیل اینکه در میانه فصل امکان تعویض شماره پیراهن امکان ندارد او شماره عجیب 67 را انتخاب کرده است.اوزیل روز چهارشنبه با پیراهن شماره 67 فنرباغچه معارفه شد. این شماره، کد پستی و کد خودرویی استان "زونگولداغ" در همسایگی دریای سیاه است که خانواده اوزیل قبل از مهاجرت به کشور آلمان در آن زندگی می‌کردند.

SPRINT SPORT

Social Links